×

Proračun projekta: 2.013.259,00 EUR
Trajanje projekta: april 2023 – marec 2026
Sofinanciranje ERDF: 1.610.607,20 EUR
Dodatne informacije o projektu: www.interreg-central.eu/projects/sustance

Projekt se loteva izboljšanja pomanjkljivih rešitev v javnem prevozu potnikov na obrobnih in čezmejnih območjih srednje Evrope, kjer še vedno narašča odvisnost od osebnih prevoznih sredstev. S sodelovanjem na projektu bodo zagotovljeni boljša tehnološka podpora, inovativni pristopi in čezmejno partnerstvo. Doseganje zadanih ciljev bo podprto z enotno metodologijo za oceno dostopnosti in identifikacijo ključnih težav, ki bosta podlaga za vzpostavljanje novih in inovativnih storitev. Na osnovi razvoja in pilotnih testiranj predlaganih storitev bodo razvite skupne rešitve, ki bodo podprte z izvedbenimi načrti, usklajenimi s ključnimi deležniki in bodo predlagani odločevalcem za izvedbo. Posebna pozornost in načrti bodo posvečeni tudi prenosljivosti in ponovljivosti rezultatov izven projektnega območja, za kar bo razvito tudi namensko orodje.

Projekt s sofinanciranjem iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) podpira program Interreg CENTRAL EUROPE.

Aktualni mednarodni projekti
form-bg
(Obvezno)