×

Prometni institut Ljubljana skupaj s Slovenskimi železnicami in SŽ-Potniški promet sodeluje pri mednarodnem projektu In2Stempo. V okviru tega projekta smo razvili informacijsko rešitev, ki potnikom omogoča, da imajo že pred vstopom na vlak na voljo informacijo o zasedenosti vlaka in lahko izvedejo validiranje vozovnice na samopostrežnih validacijskih terminalih ob vseh vstopnih vratih na vlaku. Razvita rešitev se pilotno testira na potniški garnituri Siemens Desiro 312, ki vozi po različnih relacijah na območju Slovenije.